یادگیری تکنولوژی های روز برای ورود به بازار کار و استخدام

کارادمی از یک گفتگو در یک کافه شکل گرفت. گفتگو درباره نحوه آموزش و آماده سازی افراد برای کار حرفه‌ای. پس از سال‌ها کار به عنوان مدیر فنی و آموزش افراد در دوره‌های کارآموزی و بررسی راهکارها در دیگر نقاط دنیا برای آماده سازی کارآموزان، راهکاری به فکرمان رسید. چرا دوره‌های آموزشی کوتاه مدتی برگزار نکنیم که در آن افراد بتوانند به صورت عملی در دل پروژه باشند و کار حرفه‌ای را در عمل بیاموزند. این یک فکر بدیع که تا به حال انجام نشده باشد نیست. نمونه‌های موفقی از دوره‌های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت بنام بوت‌کمپ‌ها در دنیا برگزار می‌شود. ما در کارادمی نیز تصمیم گرفتیم تا با توجه به نیاز شرکت‌ها و کارآموزان دوره‌های منسجم و با کیفیتی را ترتیب دهیم. در این دوره‌ها هدف یادگیری و به کار بستن دانسته‌ها است.
کارادمی بر این پایه و مبنا شکل گرفته که از طریق آموزش و کار عملی اثر بخش، سرمایه انسانی توانمند از نظر فنی و از نظر اخلاق حرفه‌ای به بازار کار روانه کند. ما در کارادمی تمام تمرکز خود را برای دستیابی به بالاترین کیفیت آموزش و کارآموزی قرار می‌دهیم.

درباره‌ی بوت کمپ بیشتر بدانید

Effortless and intuitive

Powerful Backend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Innovative Framework

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

User experience is one of our highest priorities, and the clean and contemporary interface of Impeka is the icing on the premium cake.

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.