پرداخت شهریه دوره به این صورت است که میزان ۳۰% کل مبلغ به عنوان پیش پرداخت در درگاه پرداخت اینترنتی سایت انجام می‌شود و مابقی مبلغ یک ماه مانده به اتمام دوره تسویه می‌گردد.

به دلیل برگزاری آنلاین دوره، امکان دریافت چک و یا پرداخت اقساطی وجود ندارد. به دوستانی که تمایل به پرداخت کامل شهریه در ابتدای دوره را دارند، تخفیف ۵% تعلق خواهد می‌گیرد.

شرایط و قوانین بوت کمپ های کارادمی در اینجا مطالعه کنید.

Create A product first!

Create a product first please!