یادگیری برنامه نویسی چقدر طول می کشد

چه مدت طول می‌کشد تا برنامه‌نویسی را یاد بگیرم؟

هنگامی که تصمیم گرفتید برای یادگیری برنامه‌نویسی اقدام کنید، یکی از سؤال‌های طبیعی که می‌توانید بپرسید این است: چقدر طول می‌کشد؟

البته، غیر ممکن است پاسخ به این را از لحاظ ساعت دقیق ارائه دهیم، زیرا هر فرد با سرعت‌های مختلف یاد می‌گیرد و هر فرد ممکن است هدف متفاوتی داشته باشد. با این وجود، عوامل مختلفی هستند که می‌توانند سرعت یادگیری در برنامه‌نویسی را افزایش دهند.

ثبات: اگر می‌توانید یک روز کامل در یک هفته برای یادگیری برنامه‌نویسی خود صرف کنید، یا یک ساعت در روز به مدت یک هفته، پیشرفت بیشتری را با صرف یک ساعت در روز خواهید داشت. حتی اگر می‌توانید هر روز چند دقیقه برای حفظ مهارت‌های خود صرف کنید، شما با سرعت بسیار بیشتری یاد می‌گیرید.

تمرین: یادگیری برنامه‌نویسی مانند یادگیری یک ساز موسیقی است: تمرین زیادی می‌طلبد. اگر سعی کنید به سرعت مطالب جدید یاد بگیرید بدون اینکه مطالب قبلی را تمرین کنید، در نهایت با سرعت کمتری نسبت به انتظارات یاد خواهید گرفت. اکثر مردم فکر می‌کنند که برنامه‌نویسی بسیار تلاش فکری را می‌طلبد و تمرین بسیار در آن تاثیر زیادی نخواهد داشت. این تفکر اشتباه است. پس تمرین بیشتر شما، شما را بیشتر مجهز به یادگیری مفاهیم خواهد نمود.

راهنمایی: راستش را بخواهید یاد گرفتن برنامه‌نویسی سخت است و سخت‌تر هم می‌شود اگر بخواهید به صورت خودآموز آن را بیاموزید. شما باید در این راه با چالش‌های زیادی روبرو شوید. این که چطور بفهمید از کجا باید شروع کنید، مطلب بعدی که باید بیاموزید چیست و کدام مباحث برای یادگیری مهم‌تر هستند و از همه مهم‌تر این که کدام منابع آموزشی برای شما مناسب‌تر هستند و آموزش دقیق‌تر و بهتری ارائه کرده‌اند. اگر شما به صورت مشخص بدانید که قرار است چه چیزی بیاموزید خیلی راحت‌تر می‌توانید در مورد آن جستجو کنید تا این که زمان زیادی را صرف این کنید که چه چیزی را باید یاد بگیرید.

ما در کارادمی در کنار شما هستیم و با انجام پروژه‌های متعدد، کار تیمی، تخصیص مربی و ارائه مشاوره نفر به نفر، شمارو برای ورود به بازار کار آماده می‌سازیم.

1000 702 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی