کارآموزی و پاسخی به یک ابهام

در طی این مدت از فعالیت کارادمی، دوستانی از ما پرسیده‌اند که چرا دوره‌ها را کارآموزی معرفی می‌کنید و در عین حال  هزینه نیز دریافت می‌شود. شاید این سوال و ابهام از برداشت‌ها درباره کارآموزی در بازار کار ایران باشد که دوره‌های کارآموزی را دوره‌هایی بدون هزینه می‌دانند و انتظار رویکرد متفاوتی به آن وجود دارد. اجازه دهید تا تعریف این کلمه را در فرهنگ لغات ببینیم:

کارآموزی: دوره‌ای که اشخاص وارد خدمت می‌شوند و بدون گرفتن حقوق برای آشنا شدن به کار خدمت می‌کنند. (فرهنگ فارسی معین)

(merriam-webster) Intern: a period of undergoing practical instruction in one’s job or career

تعریف بالا از کارآموزی تقریبا تعریفی پذیرفته شده در بسیاری از نقاط جهان است و کشور ایران نیز مستثنی نیست و تنها در قوانین کار کشورها تفاوت‌هایی وجود دارد. انواع روش‌های معمول کارآموزی عبارت است از:

۱- کارآموزی‌ بدون پرداختی که شرکتی هزینه‌های آموزش را پذیرفته اما پرداختی به متقاضی ندارد.
۲- کارآموزی با پرداختی که شرکت هزینه‌های آموزش را پذیرفته و علاوه بر آن به کارآموز پرداختی نیز صورت می‌پذیرد.

ورود، طول دوره، مباحث و شرایط استخدام دوره‌ها بستگی به شرکت و سازمان برگزار کننده کارآموزی دارد. ورود به دوره‌های کارآموزی شرکت‌ها آسان نبوده و نتیجه نهایی آن نیز برای بسیاری از کارآموزان می‌تواند نامعلوم باشد.

اما نوع سومی از کارآموزی و کار آموختن نیز وجود دارد. حالا بر می‌گردیم به پرسش که چرا دوره‌ها، کارآموزی عنوان شده و هزینه نیز دریافت می‌شود. دوره‌های کاردامی دوره‌های آموزشی، تجربی و عملی هستند که شرکت کننده مثل کار در یک شرکت و پروژه واقعی نیاز است تا دوره را بگذراند. بوت‌کمپ‌های کارادمی این فرصت را در اختیار شرکت کنندگان می‌گذارند تا فضای کار آموختن را با آموزش، تجربه کنند و سریع و مطمئن وارد بازار کار شوند.

طبیعتا کارادمی در این مدل، نفع مالی از انجام پروژه‌ها ندارد و نیاز است تا از طریق دریافت شهریه هزینه‌های این دوره‌های آموزشی را پوشش دهد.

امیدواریم توضیحات بالا، ابهام شما عزیزان را برطرف کرده باشد.

150 150 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی