دوره آموزشی سازمانی و مشارکتی

تیم شما به ارتقاء در دانش و تکنولوژی نیاز دارد و یا به دنبال جذب سرمایه انسانی مستعد هستید؟ ما در کارادمی می توانیم با مشارکت شما دوره های داخل سازمانی برای ارتقاء سطح دانش تیم های فنی ترتیب دهیم. همچنین با مشارکت شما سرمایه انسانی مستعد را آموزش دهیم. ما این امکان را داریم تا با طراحی دوره های مختص نیازهای شما، تکنولوژی‌های توسعه نرم افزار، فریم ورک‌ها و زبان‌های برنامه نویسی جدید را در زمانی کوتاه و به شکلی موثر منتقل کنیم. 

دوره‌های

درخواست اطلاعات بیشتر دوره های آموزشی مشارکتی

    با بوت‌کمپ ، سیلابس و تاریخ شروع بیشتر آشنا شوید.