دوره سازمانی و مشارکتی

تیم شما به ارتقاء در دانش و تکنولوژی نیاز دارد و یا به دنبال جذب سرمایه انسانی مستعد هستید؟ ما در کارادمی می توانیم با مشارکت شما دوره های داخل سازمانی برای ارتقاء سطح دانش تیم های فنی ترتیب دهیم و یا با مشارکت شما سرمایه انسانی مستعد را آموزش دهیم. ما این امکان را داریم تا با طراحی دوره های مختص نیازهای شما، تکنولوژِی های توسعه نرم افزار، فریم ورک ها و زبان های جدید را در زمانی کوتاه و به شکلی موثر منتقل کنیم.

دوره‌های قابل برگزاری

درخواست اطلاعات بیشتر