تست

testing

انواع تست‌ها در برنامه‌ نویسی و توسعه نرم افزار

حتما اگر برنامه نویس بوده باشید به موجود اعصاب خورد کنی به نام باگ برخورده‌اید و قطعا اگر این باگ سمت کاربر و زمانی که کاربر با برنامه تعامل می‌کند رخ بدهد می‌تواند تجربه کاربری را ضربه و یا حتی آن کاربر بار آخری باشد که به وب‌سایت و یا اپ شما سر می‌زند. در…

بخوانید
1200 720 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی