کسب و کار

شبکه سازی

شرکت در رویدادهای استارتاپی برای تیم‌سازی و اعتبارسنجی ایده‌ها

چندی پیش در یکی از رویدادهای تاثیرگذار و فکر شده‌‌ای در تهران با موضوع کارآفرینی شرکت کردم و اطلاعات مفیدی در این زمینه کسب کردم که در این پست قصد دارم به اهمیت این رویدادها در اکوسیستم استارتاپی بپردازم. رویدادهای استارتاپی و یا کارآفرینی اغلب هفتگی و یا ماهیانه شکل می‌گیرد که تنها محدود به…

بخوانید
1000 667 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی