یادگیری

برنامه نویس خسته

دوست من شما برنامه نویس نخواهید شد اگر

یادگیری برنامه نویسی به مانند یادگیری هر مهارت دیگر نیاز به ذهنیتی جدید دارد. بسیاری از ما در مسیر یادگیری اشتباهاتی را انجام می دهیم. این اشتباهات مسیر را در رسیدن به هدف دشوار می کند. حتی باعث ناامیدی ما شده و آن را رها می کنیم. هیچ چیز مثل رها کردن نیمه کاره کارها…

بخوانید
1125 750 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی
laptop

آیا هر کسی میتونه برنامه نویسی یاد بگیره؟

سوالی که بسیاری که می خواهند وارد حوزه فناوری اطلاعات و برنامه نویسی شوند از ما میپرسند. "آیا هر کسی میتونه برنامه نویسی یاد بگیره؟" برای همین این سوال رو آوی، هم بنیانگذار بوت‌کمپ‌های Flatiron آمریکا پاسخ داده است که در ادامه می خوانیم. آوای میگه: بله. البته. این یک سوال مسخره‌ای است – برای…

بخوانید
1000 563 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی