ios

زبان های برنامه نویسی

زبان‌های برنامه نویسی که باید در سال 98 یاد بگیرید

یکی از بهترین مهارت‌ها در جهان کنونی، برای داشتن جایگاه شغلی و درآمد خوب، برنامه نویسی کامپیوتری (Computer Programming) است. امروزه، از کامپیوترها تقریبا در همه صنایع استفاده می‌شود. این ماشین‌ها، دارای طیف وسیعی از کاربردها از خلبان خودکا» (Autopilot) در هواپیما گرفته تا سرعت‌سنج (Speedometer) در دوچرخه هستند و در واقع باید گفت کامپیوترها…

بخوانید
1200 600 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی